Welcome to our online store

Drop checker set

Bolbi CO2 drop checker set - za određivanje koncentracije CO2 u akvariju: 12,90€
Set se sastoji od: Stakleni drop checker, silikonski priljepak, CO2 test reagens - 20ml, KH4 otopina - 100ml, tablica boja pomoću koje se očitava koncentracija CO2, upute za uporabu


Kako funkcionira drop checker?

Drop checker je zapravo pH tester, ali umjesto mjerenja pH akvarijske vode, mjeri pH 4dkH otopine.

Kada se CO2 dodaje u akvarij, u određenom trenutku koncentracija CO2 akvarijske vode postaje veća od koncentracije CO2 u drop checkeru. U toj okolnosti CO2 iz akvarijske vode će ispuniti "zvono" drop checkera. Tada indikator u drop checkeru reagira (CO2 stvara kiselu reakciju) i mijenja se boja indikatora. Isto vrijedi i kada je koncentracija CO2 u akvariju niža od koncentracije CO2 u drop checkeru.


Korištenjem pH indikatora i kH otopine (4dkH) korisnik je u mogućnosti saznati okvirnu koncentraciju CO2 u akvariju, bez brige o ostalim faktorima koji mogu promijeniti pH i KH.Copyright © 2024. Bolbi Aqua - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger